Medlemsundersøkelse privat sektor

Bilde

Oslo Economics har fått i oppdrag å kartlegge markedet for private tannhelsetjenester i Norge. Som en del av dette har NTF sendt alle medlemmer i privat sektor en undersøkelse om verdiskapning, organisasjonsform og pasientbehandling. Vi ber om at alle som har mottatt undersøkelsen tar seg tid til å svare.

Formålet med undresøkelsen er å innhente kunnskap om den private tannhelsetjenesten og hvordan den drives og organiseres. Resultatene er av stor verdi for NTF, og vi håper at alle våre medlemmer i privat sektor tar seg tid til å gjennomføre undersøkelsen. Dette vil gjøre oss bedre rustet til å drive godt påvirkningsarbeid i tannhelsepolitikken.

Undersøkelsen tar opp mot 10 minutter og krever ingen forberedelser.

Ikke mottatt?

Dersom du jobber privat og ikke har fått tilsendt undersøkelsen ber vi deg sjekke søppelpost og/eller medlems- og kontaktinformasjonen som er registrert på "Min side".

PS: Dersom du endrer kontaktinfo på Min side vil du ikke automatisk få ettersendt undersøkelsen. Ønsker du å få ettersendt undersøkelsen, ta kontakt med cf@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 19. mars 2024