Ny selvbetjeningsportal for privat helsetjeneste – frist for registrering 10. april 2024

Bilde

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har åpnet en ny selvbetjeningsportal for privat helsetjeneste, kalt tilskuddsportalen. Alle virksomheter som yter private helsetjenester skal registrere helsepersonellnummer, stillingsprosent og andre opplysninger, slik at virksomheten dekkes av tilskuddsordningen i NPE. Frist for å registrere opplysninger for 2024 er 10. april 2024.

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten, inkludert tannleger i privat tannhelsetjeneste, har en lovfestet plikt til å registrere opplysninger om virksomheten og betale inn tilskudd til NPE. Ordningen i NPE fungerer som en profesjonsforsikring for privat helsetjeneste. Målet er å sikre at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på.

Tilskuddsportalen finner du på npe.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Nytt i 2024

Det som er nytt med registreringen fra år 2024 er at det nå skal oppgis helsepersonellnummer og stillingsprosent. Virksomhetene vil da få en bedre oversikt over sitt helsepersonell, og at de mottar riktig fakturert tilskudd. De kan laste ned faktura og se på avtalen sin. Oppstartsdato må settes til 01.01.2024 for at avtalen skal gjelde for hele året. Sluttdato skal du kun sette når du slutter eller bytter stillingsprosent.

Det finnes også en brukerveiledning Lenke til et annet nettsted. på NPEs nettsted som det kan være verdt å se på.

Registreringsplikt

Det er virksomhetene som har registreringsplikt. Det vil si at praksiseiere og leietannleger (tannleger med eget regnskap som betaler leie til praksiseier) selv må registrere i portalen, og at praksiseier også må melde inn evt. oppdragstakere (mottar honorar fra praksiseier), og annet helsepersonell som er tilskuddspliktig.

Med helsepersonell menes de som er ansatt, engasjerte og innleid helsepersonell. Dette gjelder også selvstendig næringsdrivende så lenge de ikke er økonomisk ansvarlig for virksomheten. (utdrag fra brukerveiledningen).

Oppdragstaker vs leietannlege

Det er viktig å merke seg at NPE har en annen praksis for oppdragstakere enn for leietannleger. Praksiseier må melde til NPE at han har oppdragstaker i sin virksomhet. Oppdragstaker må likevel bære kostnaden, dvs. refundere praksiseier kostnaden ved ekstra premie. Dette er en del av det å være selvstendig næringsdrivende, hvor man driver for egen regning og risiko. Det er også slik NTF har innrettet våre oppdragstakerkontrakter, og vi har omtalt dette i merknadene til kontraktene.

Oppdragstakere bør sjekke at praksiseier har meldt inn korrekt til registeret.

Mer informasjon finnes på NPEs nettsted:

Sist oppdatert: 13. mars 2024