Spørreundersøkelse om Helfos tjenester

Bilde

Helfo gjennomfører i mars-april en spørreundersøkelse for å kartlegge helseaktørenes opplevelse av Helfos tjenester. Brukerundersøkelsen er sendt til privatpraktiserende og offentlig ansatte behandlere som Helfo har avtale med.

Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvilken tillit helseaktørenes har til Helfos forvaltning av refusjonsordningen og hvor lett eller vanskelig det er for helseaktørene å etterleve den. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til å forbedre og utvikle Helfos tjenester.

Undersøkelsen sendes fra Rambøll Management Consulting, på vegne av Helfo.

Benytt muligheten!
Helfo er blant annet opptatt av å kartlegge hvordan du som behandler opplever kontakten med tjenesten, hvordan du holder deg oppdatert på takster, om du leser utbetalingsvedtakene og har nytte av innholdet, samt om du føler deg rettferdig behandlet av Helfo.

Brukerundersøkelsen gir deg mulighet til å gi Helfo tilbakemelding på hvordan det oppleves for deg som behandler å sende inn refusjonskrav. Målet med undersøkelsen er å få et godt kunnskapsgrunnlag til å kunne forbedre og utvikle oppgjørsordningen.

Kortere undersøkelse i år
Brukerundersøkelsen skal gjennomføres årlig i perioden 2023 til og med 2026. Helfo ønsker at så mange som mulig svarer på undersøkelsen. Svarte du ikke på undersøkelsen i fjor, har du muligheten nå! Undersøkelsen tar bare 5 minutter.

Alle svar behandles anonymt og i henhold til personvernreglene. Resultatene fra undersøkelsen blir publisert på helfo.no i løpet av juni 2024.

Resultatene fra fjorårets undersøkelse finner du her: https://www.helfo.no/nyheter/hoy-tillit-til-helfos-oppgjorsordning Lenke til et annet nettsted.


Har du ikke fått tilsendt brukerundersøkelsen eller har du spørsmål om undersøkelsen?
Send en melding, som du skriver «brukerundersøkelse» i emnefeltet, til post@helfo.no eller ring Helfo veiledning på telefon 23 32 70 40.

Fakta om Helfo:
Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. Helfo mottar årlig om lag 1,1 millioner refusjonskrav fra helseaktører og utbetaler 28,8 milliarder kroner i behandlingsrefusjoner.

Sist oppdatert: 11. mars 2024