Historien om de første "tandlægerinderne" i NTF

Bilde

Bilde hentet fra «Fra tannlegekunst til helseprofesjon»

I anledning kvinnedagen deler vi historien om opptaket av NTFs første kvinnelige medlemmer

Petra Lie var første kvinne som avla norsk tannlegeeksamen i 1872. Noen år etter fulgte Sara Selvig, som ble uteksaminert i 1881, Richarda P. Landmark i 1882 og Lina Bræck i 1883. Men da NTF ble stiftet i oktober 1884 (140 år siden i år!), møtte 17 av Christianias 19 mannlige tannleger, mens byens tre kvinnelige tannleger (Lie, Selvig og Landmark) var ikke invitert. Resultatet av dette var at Petra Lie aldri søkte om medlemskap i foreningen.

Året etter søkte likevel Sara Selvig om medlemskap samtidig med sin bror Brede. Han ble opptatt, men ikke søsteren. Søknaden førte til diskusjon i foreningen om kvinner i det hele tatt kunne, eller burde, bli medlem. Spørsmålet ble diskutert på en ekstraordinær generalforsamling samme år, og i referatet fra møtet står det at man «troede ikke, hvis kvinder skulde faa adgang, at den kollegiale aand inden foreningen vilde fremmes; men tvertimod det vilde virke hemmende» og at man «ansaa det meget uheldigt og beklageligt, om indvirkning af kvindelige tandlæger skulde bevirke enkelte medlemmers udtrædelse». Resultatet ble at 14 av deltakerne stemte mot kvinnelig medlemskap, og kun 4 stemte for. Det ble likevel inngått et kompromiss om at "dametandlæger" kunne opptas som medlemmer, men kun for å få tilsendt referat fra møtene i foreningen, men uten å selv kunne delta på møtene. Ingen av de kvinnelige tannlegene søkte om opptakelse på disse vilkårene.

Men kvinnene kom bare til å være utestengt fra NTF i tre år. I mai 1887 ble nemlig saken tatt opp på nytt. Da hadde stemningen snudd, og et forslag om vedtektsendringer for å tillate fullverdig, kvinnelig medlemskap ble vedtatt med 11 mot 1 stemme.

Det tok likevel hele to tiår før Sara Selvig på nytt søkte om opptak i 1907. De første kvinnelige medlemmene ble derfor Martine Magnus fra Bergen, som ble tatt opp i januar 1888, etterfulgt av Richarda Landmark og Kaja Hansen fra Christiania i 1889. Disse var også de første kvinnene som deltok på et medlemsmøte i desember 1890.

Og bekymringen fra den ekstraordnære generalforsamlingen i 1885 har heldigvis vist seg å være ubegrunnet.

Gratulerer med dagen til alle våre kvinnelige medlemmer og kollegaer, som i dag utgjør 3973 av våre 6600 medlemmer, mao 60% av medlemsmassen!

Kilder:

Sist oppdatert: 9. mars 2024