NTF bekymret for tannteknikerutdanningen

Bilde

Det er igangsatt en prosess ved OsloMet som i ytterste konsekvens kan bety en nedleggelse av landets eneste tannteknikerutdanning. NTF ser med stor bekymring på mulig nedleggelse av utdanningen, da dette vil påvirke både pasientene, tannhelsetjenesten og tilgangen på kvalifisert personell negativt.

Basert på en vurdering av bachelorprogrammet i tannteknikk har rektor ved OsloMet Christen Krogh, anmodet fakultetet for helsevitenskap om å starte en nedleggelsessak for studiet. Utdanningen ved OsloMet er den eneste i Norge og er avgjørende for å opprettholde en stabil forsyning av tannteknikere, som er essensielle for å sikre forsvarlig tannbehandling og pasientomsorg. Nedleggelse vil føre til økt avhengighet av utenlandske leverandører, økt miljøbelastning og svekket beredskap i tannhelsetjenesten. NTF har derfor sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og rektor ved OsloMet, hvor vi oppfordrer til å unngå nedleggelse og sikre norsk utdanning av tannhelsepersonell av hensyn til pasientsikkerhet og landets beredskap. NTF er i løpende dialog med Norsk tannteknikerforbund om saken.

NTF benytter anledningen til å påpeke at tannlegene også har et ansvar, og oppfordrer våre medlemmer til å bidra ved å fremsnakke utdanningen og yrket, samt velge norsk tannteknikk.

Det skal gjøres ytterligere vurderinger og utredninger før det eventuelt fremmes en sak for fakultetsstyret og deretter styret på OsloMet. Det er styret ved OsloMet som beslutter om studiet legges ned.

Last ned brevet her , 141.5 kB, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 20. februar 2024