TrinnVis med todagers kurs for verneombud

Bilde

Illustrasjon: TrinnVis

Fra 1. januar i år er alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere pålagt å ha verneombud, som også er pålagt opplæring. Nå tilbyr TrinnVis skreddersydd kurs for verneombud i små helsevirksomheter, hvor man kan velge mellom fysisk og nettbasert kurs.

Opplæring for verneombudet skal i utgangspunktet være på minst 40 timer, men kan på visse betingelser være kortere. I TrinnVis finner du nå Avtale om forsvarlig opplæring av verneombud. Avtalen omfatter en forsvarlighetsvurdering og er påkrevet for å kunne gi verneombudet kortere opplæring enn de 40 timene loven krever.

Skreddersydd kurs
I samarbeid med BHT Bergen arrangerer TrinnVis todagers kurs for verneombud. Kursene er skreddersydd for små helsevirksomheter, og tar utgangspunkt i at du bruker eller starter med TrinnVis som HMS-system.

Du kan velge mellom tre kurs:

  • Mandag 18. og tirsdag 19. mars (nettbasert kurs)
  • Mandag 13. og tirsdag 14. mai (fysisk kurs i Bergen)
  • Onsdag 5. og torsdag 6. juni (nettbasert kurs)

Nye kunder får gratis etablering på TrinnVis i forbindelse med kurset. I TrinnVis finner du også alle de andre verktøyene verneombudet trenger: vernerunde, konkrete forslag til risikovurderinger m.m.

For mer informasjon og lenke til påmeldig, se www.trinnvis.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 22. januar 2024