Kurs- og rådgivningstilbud Villa Sana - våren 2024

Bilde

NTF har en avtale med Villa Sana ved Modum bad om kurs og rådgivning for medlemmene for å forebygge utbrenthet og fremme tannlegers helse og livskvalitet. Nå er det satt opp nytt kurs for tannleger 22. - 24. mai 2024.

Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter, dekkes av NTF ved Sykehjelpsordningen. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke. Reiseregningsskjema fås ved oppmøte.

Arbeidshelse – tredagerskurs for tannleger
Kurset arrangeres 22. - 24. mai, og har fokus på livskvalitet, identitet, «følelsenes fornuft», oppmerksomt nærvær og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Dette er et individuelt kurstilbud for ni tannleger og går over tre dager. Kurset inneholder undervisning og tilbud om enkeltsamtale, kombinert med et godt opplevelsesorientert og rekreativt tilbud.

Påmelding og mer informasjon finner du på www.modum-bad.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Mail med bekreftelse om plass på kurs vil bli sendt ved mottatt søknad.

Rådgivning
Rådgivningssamtalen foregår over en dag fra kl 09.00-15.00, ved behov finnes mulighet for overnatting fra kvelden før.

Rådgivningsdagen finner sted på Villa Sana (Modum Bad), på kontoret vårt i Oslo eller i Bergen.

Det er også opprettet tilbud om videorådgivning på 2,5 timer.

Man kan også be om parrådgivningsdag der tannlegens ektefelle eller samboer deltar i samtalen.

NTFs medlemmer tar selv kontakt med Villa Sana for en rådgivningsdag. Henvendelse kan skje per e-post: villasana@modum-bad.no eller telefon: 32 74 98 83/910 07 419.

Sist oppdatert: 11. januar 2024