Endringer i rundskriv og takster for tannbehandling fra 1. januar 2024

Bilde

Helse- og omsorgsdepartementet har gjort følgende endringer i rundskriv og takster for tannbehandling fra 1. januar 2024:

  • I stønadspunkt 8 c14 er det et eksplisitt krav til at det markerte plassoverskuddet må være på minst 6 mm for å være stønadsberettiget.
  • Takstbeløpene er justert med 4,4 prosent med flatt påslag i tråd med føringen i statsbudsjettet.

Det er også publisert nytt skjema for henvisning til kjeveortoped som tannleger og tannpleiere må ta i bruk fra 1. januar 2024.

Informasjonen er tilgjengelig elektronisk på www.helsedirektoratet.no:

Takstene gjelder fra 1.1.2024

Sist oppdatert: 2. januar 2024