Her er det nye styret i NTF Student!

Bilde

Styret i NTF Student består av to representanter fra hvert av de tre norske lærestedene, samt to representanter for utenlandsstudentene. I dag kom de siste resultatene fra valgene inn, og vi kan dermed presentere det nye styret!

UiB

  • Derja Awdi Husein-Omar, 4. år
  • Esther Varhaug, 4. år

UiO

  • Ghazal Ek, 1. år
  • Jan Tomiak, 4. år

UiT

  • Sofie Mathisen, 4. år
  • Vera Tran, 4. år

Utland

  • Oline Kihlman, 4. år, Jagiellionske universitetet i Krakow
  • Thea Bjørkhaugen Bjørnestad, 4. år, Jagiellionske universitetet i Krakow

Styret konstiturerer seg selv på første styremøte, og velger sin leder og nestleder. Fire av styremedlemmene er gjenvalgt, mens fire er nye. De tillitsvalgte sitter i ett år av gangen.

Om NTF Student

Studentforeningen er et bindeledd mellom de ulike lærestedene for odontologi, og skal være studentenes stemme i samfunnsdebatten og innad i NTF. Styret har ansvar for å formidle informasjon, ivareta studentmedlemmenes interesser, bidra til gjennomføring og videreutvikling av arrangementer og aktiviteter, samt bidra til medlemsverving.

Følg NTF Student på Instagram Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. for mer informasjon om studentforeningens arbeid

Har du spørsmål eller innspill? Send e-post til student@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 11. desember 2023