Felles opprop for medisinsk nøytralitet

Bilde

NTF har sammen med mange andre organisasjoner og foreninger kommet med en felles uttalelse om grusomhetene de sivile og helsearbeidere utsettes for på Gaza.

En allianse bestående av en rekke fagforeninger og humanitære organisasjoner har forfattet et felles opprop hvor de oppfordrer den norske regjeringen til å støtte retten til medisinsk hjelp for alle sivile i krig, og til å beskytte helsepersonell og helseinstitusjoner mot angrep. De peker på brudd på internasjonal humanitærrett i Israel/Palestina-konflikten, der det har vært over 400 angrep på helsehjelp ifølge WHO. Dette inkluderer angrep på sykehus, ambulanser, helsepersonell og pasienter.

I skrivet står det bl.a.:

«Vi ber regjeringa om å vere tydeleg i sin motstand mot angrep på helseinstitusjonar og helsepersonell og å stå opp for at sivile får tilgang til helsehjelp. Dette innebærer også å nytte sitt diplomatiske nettverk til å oppfordre andre land og aktørar til å gjere det samme. Hensynet til sivilbefolkinga må vege tyngst i Norge sin kommunikasjon med alle partar. Helseinstitusjonar må ikkje bombast, helsepersonell må få gjere jobben sin utan å bli utsatt for fare, og kritisk medisinsk forsyning må sleppe inn i Gaza.»

Hele teksten er på trykk i Klassekampen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (krever abonnement)

Følgende institusjoner sluttet seg til innlegget:

 • Tannlegeforeningen
 • Legeforeningen
 • Psykologforeningen
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Jordmorforbundet NSF
 • Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Klinisk ernæringsfysiologers forening
 • Kreftforeningen
 • Det medisinske fakultet ved UiO
 • Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet
 • Det medisinske fakultet ved UiB
 • SUSTAINIT (Enhet for bærekraftig helse) ved UiO
 • Amnesty International Norge
 • Redd Barna
 • NORWAC
 • Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
 • Changemaker
 • Studenter Uten Grenser
 • Farmasøyter Uten Grenser
 • Psykologistudenter Uten Grenser
 • Medisinstudentenes humanitæraksjon
 • NorPal-Sawa
 • Kampanjen “I solidaritet med helsepersonell i Gaza”
Sist oppdatert: 6. desember 2023