Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Valgresultat - NTFs representantskapsmøte 2023

Bilde

Nyvalgt hovedstyre (ikke på bildet; Erland F. Jensen)

Etter to lange dager ble representantskapsmøtet avsluttet med valg på NTFs sentrale tillitsvalgte. Både president og visepresident ble gjenvalgt, og ellers ble valgkomiteens innstilling fulgt med noen få unntak.

Det kom inn flere benkeforslag, inkludert i valget av visepresident, hovedstyre, varaordfører, redaksjonskomite og etikkråd, og flere av benkeforslagene ble valgt inn i ulike verv.

Her er en oversikt over alle tillitsvalgtsverv som ble valgt av årets representantskap.

HOVEDSTYRE

 • President Heming Olsen-Bergem, Oslo TF
 • Visepresident Ralf Husebø, Rogaland TF
 • Styremedlem Linn Katariina Henriksen, Troms TF
 • Styremedlem Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Østfold TF
 • Styremedlem Kristoffer Øvstetun, Bergen TF
 • Styremedlem Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag TF
 • Styremedlem Karen Knudsen Reinholtsen, Bergen TF
 • Styremedlem Terje Fredriksen, SNU
 • Styremedlem Farshad Alamdari, SF
 • 1.Varamedlem Erland Furuseth Jensen, Oslo TF
 • 2.Varamedlem Stine Arnesen, Troms TF (benkeforslag)

ORDFØRER OG VARAORDFØRER

 • Ordfører Gunnar Amundsen, Haugaland TF
 • Varaordfører Hege Myklebust, Sunnmøre TF (benkeforslag)

NTFs FAG- OG ETTERUTDANNINGSUTVALG

 • Leder Elisabet Jonsson, Nordland TF
 • Nestleder Jie Yuan Wu, Vestfold TF
 • Medlem Kristin Kolltveit, Buskerud TF
 • Medlem Martin Hoftvedt, Oslo TF
 • Vara Sofia Johansson, Oslo TF

NTFs ETIKKRÅD

 • Leder Line Pedersen, Nordland TF
 • Nestleder Mariann S. Hauge, Vest-Agder TF
 • Medlem Leif-Henrik Olsen Sør-Trøndelag TF
 • Medlem Anne Rønneberg, Oslo TF
 • Medlem Ingjerd Strøm Hansen, Nordland TF (benkeforslag)

NTFs REDAKSJONSKOMITÉ

 • Leder Malin Jonsson, Bergen TF
 • Nestleder Odd Bjørn Lutnæs, Sør-Trøndelag TF
 • Medlem Eli-Karin Bergheim, Sogn- og Fjordane TF
 • Vara John Magnus Nergård, Troms TF (benkeforslag)

NTFs KONTROLLKOMITÉ

 • Leder Benedicte H. Jørgensen, Oslo TF
 • Nestleder Jørn Andre Jørgensen, Vestfold TF
 • Medlem Ellen Holmemo, Bergen TF
 • Vara Bernt Vidar Vagle, Rogaland TF

NTFs SENTRALE ANKENEMND

 • Medlem Anne Marte F. Andersen, Østfold TF
 • Medlem Magne Granmar, Telemark TF
 • Varamedlem Stig Heistein, Oslo TF

SYKEHJELPSORDNINGEN FOR TANNLEGER

 • Leder Aleidis Løken, Oslo TF
 • Medlem Jon Tryggestad, Nordland TF
 • Medlem Eva Marie Ross, Oslo TF
 • Vara Yun Therese Korstadhagen, Oslo TF
 • Vara Elsa Sundsvold, Troms TF
 • Vara Camilla Kringen Mæland, Haugaland TF

NTFs VALGKOMITÉ

 • Leder Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold TF
 • Medlem Per Fredrik Valle, Telemark TF
 • Medlem Mette H.K. Johansen, Nordland TF
 • Medlem Marianne Horgen, Oslo TF
 • Medlem Hilde Nordgarden, Oslo TF

REVISOR

PKF ReVisjon AS ble valgt som NTFs revisor for 2022 og 2023

Sist oppdatert: 27. november 2023