Vi skal sikre deg en god bankavtale fra 2024

Bilde

Einar Espolin Jonson (administrerende direktør i Akademikerne Pluss), Morten H. Rolstad (generalsekretær NTF) og Christian Dahl (viseadministrerende direktør for Handelsbanken)

– NTF er opptatt av at medlemmene skal ha gode og økonomisk gunstige fordelsavtaler. Det kan vi garantere at medlemmene får også etter at avtalen med Danske Bank opphører ved årsskiftet, sier Tannlegeforeningens generalsekretær Morten Harry Rolstad.

Gjennom Akademikeravtalen har NTF hatt samarbeidsavtale om banktjenester i Danske Bank siden 2015. Avtalen opphører ved nyttår. Etter det er det Handelsbanken som overtar avtalen med Akademikerne Pluss og deres medlemsforeninger.

– Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Danske Bank, men er sikre på at Akademikerne har forhandlet frem en avtale som sikrer en fortsatt gunstig bankavtale for våre medlemmer. Vi har notert at Handelsbanken scorer høyt på kundetilfredshet og tror medlemmene vil være i gode hender, sier Rolstad som gleder seg til å ta fatt på det nye samarbeidet.

Danske Bank har på sin side sendt ut informasjon til dem som er kunder gjennom Akademikeravtalen om at de vil opprettholde dagens vilkår. I sommer ble det kjent at Danske Bank skal tre ut av privatmarkedet og vil selge sin portefølje til Nordea. Men oppkjøpet er foreløpig ikke godkjent av Konkurransetilsynet, og en eventuell flytting vil først skje mot slutten av 2024.

Full informasjon om produkter, tjenester og betingelser i den nye avtalen med Handelsbanken blir ikke offentliggjort før avtalen trer i kraft i januar 2024. NTF vil informere om alle detaljer om rentesatser og andre betingelser i våre kanaler, slik at medlemmene selv vil kunne avgjøre hvilken bankavtale som er den gunstigste for dem. Medlemmene står imidlertid fritt til å kontakte Handelsbanken allerede nå om de ønsker å bli kjent med dem, men vi gjør oppmerksom på at Akademikeravtalen ikke blir aktiv før i januar 2024.

For mer informasjon om bytte til Handelsbanken, les om Akademikeravtalen og FAQ om bankbyttet på Akademikerne Pluss sine nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 20. november 2023