Videreutdanning i lystgass er åpent for søknad

Bilde

Du kan nå søke på kurs i farmakologisk behandling av angst og uro under tannbehandling i regi av NTF og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Hovedfokus er bruk av lystgass, men også andre sedasjonsteknikker som er aktuelle i tannlegepraksis gjennomgås.

Det vektlegges kunnskap om en helhetlig behandling av angst/uro der farmakologiske behandlingsmetoder alltid skal skje i kombinasjon med psykologiske metoder for angstbehandling og traumesensitiv tannbehandling.

Kurset fører frem til norsk autorisasjon for bruk av lystgass ved tannbehandling og gir 40 timer i NTFs obligatoriske etterutdanning.

Se annonsering i kursoversikten for mer informasjon og lenke til søknadsskjema

Søknadsfrist
29. november 2023

Sist oppdatert: 17. november 2023