Priser og hederstegn på NTFs landsmøte 2023

Bilde

Vinner av NTFs studentforskerpris 2023 sammen med de nominerte, NTFs president og utdanningssjef.

Det er alltid hyggelig å kunne hedre dyktige kollegaer og engasjerte tillitsvalgte. NTFs landsmøte setter en verdig ramme for dette, og tradisjonen tro ble det delt ut en rekke priser og hederstegn under årets arrangement.

Flere bilder fra prisutdelingene (og resten av arrangementet) finner du i albumet "NTFs landsmøte og Nordental" på NTFs Facebookside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Tidendes pris for beste oversiktsartikkel

Fagstoffet i Den norske tannlegeforenings Tidende spiller en sentral rolle i tannlegenes etterutdanning. Oversiktsartikler og kasuistikker er nyttig og populært lesestoff. For å inspirere tannleger og forskere til å ville publisere fagstoff i Tidende, er det opprettet to priser som deles ut vekselvis, og begge hvert annet år. I år ble det delt ut pris for beste oversiktsartikkel for toårsperioden 2021-2023.

Juryen besto av Tidendes redaksjonskomité; Odd Bjørn Lutnæs, Anders Godberg, Kristin S. Klock, Anne Rønneberg og Malin V. Jonsson, og sin begrunnelse oppga de at vinnerartikkelen omhandler et aktuelt og viktig tema som gjelder mange pasienter, med godt norsk fagspråk, fine illustrasjoner og relevante kliniske anbefalinger.

Årets pris gikk til Vegard Berg Vårum, Maria Mavragani, Marit Slåttelid Skeie, Sindre Andre Pedersen og Abhijit Sen for artikkelen «Uønskede effekter ved kjeveortopediske retainere - en systematisk litteraturoversikt og kliniske sjekkpunkter for allmenntannlegen» Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. som sto på trykk i Tidende nr 12/2021. Vegard Berg Vårum mottok prisen på vegne av forfatterne.

Amer Sehic mottar NTFs pris for odontologisk undervisning og forskning

NTFs pris for odontologisk undervisning og forskning 2023

NTFs pris for undervisning og forskning er opprettet for å understreke betydningen av å ha tannleger med høy kompetanse og tilstrekkelig rekruttering for å kunne opprettholde god klinisk undervisning, og deles ut til en yngre lærer og/eller forsker knyttet til tannlegeundervisningen i Norge.

Årets prisvinner var professor Amer Sehic ved Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. I sin begrunnelse trakk juryen frem Sehics fremragende forskningsresultater og særlig gode undervisningsevner. I tillegg svært høy produksjon og effektivitet, har Sehic vært banebrytende for å forbedre kvaliteten og øke digitaliseringen av undervisningen. Juryen besto av Pia Titterud Sunde (UiO), Gudveig Cecilie Gjerde Gjengedal (UiB), Aida Mulic (UiT)

NTFs hederstegn

De tillitsvalgte legger ned en betydelig innsats for NTF og for NTFs medlemmer, og foreningen er helt avhengig av engasjerte medlemmer som er villig til å påta seg slike verv.

I år ble det delt ut hederstegn til fire medlemmer som over mange år har utvist et betydelig engasjement for den norske tannlegestanden, nemlig Kristin Klock, Jon E. Dahl, Atle Hagl og NTFs egne generalsekretær Morten Harry Rolstad.

Årets mottakere av NTFs hederstegn med president Heming Olsen-Bergem og visepresident Ralf Husebø

NTFs Studentforskerpris

Studentforskerprisen kåres blant utvalgte masteroppgaver fra de odontologiske lærestedene i Norge. Presentasjoner av masteroppgavene ble avholdt på Møtesonen i Nordental fredag 3. november, og vinneren ble kåret på messeminglingen samme ettermiddag. Kriteriene som legger til grunn i kåringen er prosjektets faglige kvalitet, design og layout, faglig relevans, selvstendighet og selve presentasjonen.

Årets studentforskerpris gikk til Ragnhild E. Krage og Margit Hågå ved UiB for oppgaven «Plastavfall ved institutt for klinisk odontologi i et miljøperspektiv»

Juryen påpekte i sin begrunnelse at presentasjonen var inspirerende og pedagogisk godt tilrettelagt, og at posteren var både informativ, ryddig og oversiktlig. Temaet for oppgaven er også svært tidsviktig og relevant, og resultatene av studien var både nyttige, overraskende og inspirerende.

Prisen består av 20 000 kroner og diplom. Juryen har bestått av NTFs utdanningssjef Øyvind Asmyhr samt en representant fra hvert lærested; Siri Flagestad Kvalheim (UiB), Qalbi Khan (UiO) og Sigbjørn Løes (UiT).

Beste utstiller

Nordental utgjør en viktig del av NTFs landsmøte, og de underkant av 100 utstillerne hadde lagt mye arbeid og ressurser i utstillingen, og bidro til en hyggelig stemning og en vellykket dentalmesse.

Juryen som skulle kåre beste stand var enstemmig i sin avgjørelse. Kriteriene for å vinne prisen er god informasjon og kommunikasjon, kreativitet, budskap og generelt inntrykk av standen. I år var det Muntra som gikk av med seieren takket være standens estetiske utforming og brede appell. Juryen vektla også at standen var bemannet av representanter fra hele selskapets bredde, noe som sikret et høyt faglig innhold, og at de var smilende og serviceinnstilte.

Hederlig omtale gikk også til Anestesispesialisten og Jacobsen Dental.

Gratulerer til alle prisvinnere og mottakere!

Mottakere av beste stand Nordental 2023

Sist oppdatert: 5. november 2023