På høring om "Bo trygt hjemme"-reformen

Høring

NTF-president Heming Olsen-Bergem, på stortingshøring med blant annet Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund

Eldreomsorg og eldres helse er en viktig sak i politikken og var det under høstens valgkamp. Nå behandler Stortinget egen melding om eldre og deres muligheter til å bo trygt hjemme. God munnhelse er del av behovene som må dekkes og presidenten i NTF, Heming Olsen-Bergem, begrunnet hvorfor på høringen.

Sykdommer, legemiddelbruk og andre helsemessige utfordringer kan påvirke munnhelsen. Godt munnstell krever godt syn, finmotorikk og muskelstyrke til å rengjøre tennene selv. Men hva må på plass i tjenesten når dårlig hukommelse og oppmerksomhet, og nedsatt evne til å planlegge og forstå gjør at daglig pleie går i glemmeboka? Hvem skal pusse eldres tenner to ganger daglig?

Dårlig munnhelse kan ha alvorlige konsekvenser for ernæring, psykisk helse, sykdomsutvikling og livskvalitet, og både pårørende og helsepersonell trenger mer munnhelsekompetanse.

Rettighetene må styrkes, og være reelle
I dag har den fylkeskommunale offentlige tannhelsetjenesten ansvar for personer på institusjon og en del av de eldre hjemmeboende har vedtak om hjemmesykepleie. De aller fleste eldre hjemmeboende har ikke rettigheter i det offentlige, og går til sin egen faste tannlege i privat tannhelsetjeneste.

Endrer helsetilstanden seg og de eldre får rettigheter må de bytte tannlege. Det er et unødvendig hinder. De eldre burde ikke måtte bytte tannlege for å kunne motta den tannhelsehjelpen de har rett på, og i alle fall ikke eldre med demenssykdom. Den klare anbefalingen er at man skal omgi personen med kjente personer.

De eldre burde kunne velge å fortsette hos sin egen tannlege, uavhengig om denne jobber offentlig eller privat, også når de eldre bor hjemme. Tannlegeforeningen ønsker seg derfor et utstrakt samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og helsetjenesten ellers, for bedre å ivareta de eldres munnhelse.

Les NTFs skriftlige høringsinnspill , 229.5 kB, åpnes i nytt vindu.

 

Sist oppdatert: 26. oktober 2023