Takk til alle som deltok i medlemsundersøkelsen!

Bilde

NTF gjennomførte i høst en helt ny medlemsundersøkelse for å hente inn verdifull innsikt og viktige tilbakemeldinger fra medlemmene. Undersøkelsen er nå avsluttet, og vi har begynt å hente ut resultater og analyser.

Undersøkelsen ble sendt ut på e-post til alle yrkesaktive medlemmer, og vi oppnådde en svarprosent på 30%. Ved første gjennomgang av resultatene kommer det tydelig frem at NTFs medlemmer er svært opptatt av faglig utvikling og faglig fellesskap, mens anerkjennelse og status ikke er like viktig. Medlemmer som har vært i kontakt med sekretariatet gir generelt gode tilbakemeldinger på den bistanden de fikk. Respondentene er generelt ganske tilfredse med NTFs evne til å ivareta medlemmenes interesser, men resultatene avdekker også områder hvor foreningen kan forbedre seg. Blant annet opplyser mange om at de ikke benytter eller ikke kjenner til fordelsavtaler og andre medlemsfordeler. Offentlig finansiering via folketrygdens stønadsordning anses som den viktigste utfordringen å jobbe med de nærmeste årene, mens etterutdanningstilbudet og politisk påvirkningsarbeid er oppgaver medlemmene mener NTF bør prioritere aller høyest i tiden fremover.

Det gjenstår fremdeles mye jobb med å analysere resultatene, og vi skal borre mer i hva som opptar medlemmene og hva de syns om den jobben foreningen gjør. Mer informasjon om resultatene fra undersøkelsen kommer i novembernummeret av Tidende.

Medlemsundersøkelsen er en svært viktig kanal for direkte tilbakemelding fra medlemmene. Vi vil takke alle som tok seg tid til å svare på spørsmålene våre. Etter planen skal undersøkelsen nå gjennomføres hvert annet år for å få mer regelmessige og oppdaterte tilbakemeldinger. Medlemsundersøkelser er avgjørende for at en profesjonsforening som NTF skal holde seg aktuell og relevant for medlemmene. Vi oppfordrer derfor alle som ikke svarte på undersøkelsen, til å gjøre det neste gang, slik at NTF kan gjøre en så god jobb som mulig for sine medlemmer.

Sist oppdatert: 18. oktober 2023