Anne Sverdrup-Thygeson er vinneren av Akademikerprisen 2023

Akademikerprisvinner Anne Sverdrup-Thygeson

Akademikerprisvinner Anne Sverdrup-Thygeson (Foto: privat)

I dag morges ble det offentligjort at professor Anne Sverdrup-Thygeson får årets Akademikerpris. Hun mottar prisen for sin forskning, formidling og innsats for artsmangfold og bærekraft.

Ifølge FN står én million dyre- og plantearter i fare for utryddelse, og utviklingen går i feil retning. Naturmangfold – mangfoldet av levende organismer – er under press over hele verden. Akademikerprisen 2023 tildeles professor Anne Sverdrup-Thygeson ved NMBU for sitt arbeid med å bekjempe dette gjennom vitenskapelig produksjon og forskningsformidling.

Utdelingen skjer på Akademikernes høstkonferanse Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. 25. oktober.

Kjemper for titusenvis av små stemmeløse arter

- Anne Sverdrup-Thygeson har tatt på seg oppgaven å være titusenvis av små og stemmeløse arter sitt fremste talerør i en tid der naturmangfold er under sterkt press over hele verden, skriver Akademikerne i sin pressemelding om pristildelingen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

- Prisvinneren er en sjelden akademiker som utmerker seg både med en omfattende forskning og vitenskapelig produksjon, og en bred formidling i samfunnet. Hun har i Norge tatt rollen som en sentral formidler av hvordan artsmangfold og bærekraft henger sammen, sier juryleder for Akademikerprisen Jan Inge Eidem.

Anne Sverdrup-Thygeson ble nylig utnevnt til æresdoktor på Sveriges Lantbruksuniversitet. Hun har tidligere mottatt Forskningsrådets formidlingspris i 2020 og Bonnevieprisen for arbeid med formidling av biologifaget i 2018.

Les mer om pristildelingen på Akademikerne.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Om Akademikerprisen:

Akademikerprisen gis til norske eller utenlandske personer som har utmerket seg med sin forskning, kunnskapsformidling eller bidrag til akademisk frihet. Prisen er en skulptur av Nico Widerberg og 150 000 kroner i støtte til prisvinners arbeid i kunnskapsformidling. Akademikerprisen deles ut av Akademikerne, som er hovedorganisasjonen for høyt utdannede. Prisutdelingen finner sted 25. oktober på Sentralen.

Tidligere vinnere av Akademikerprisen:

 • 2022: Andreas Wahl, fysiker og programleder
 • 2021: Line Vold og Espen Rostrup Nakstad, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet og assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet
 • 2020: Hans Petter Graver, professor i juss ved Universitetet i Oslo
 • 2019: Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo
 • 2018: Nora Sveaass, psykolog og professor ved Universitetet i Oslo
 • 2017: Marie Moe, doktorgrad i informasjonssikkerhet, NTNU og SINTEF
 • 2016: Dag Berild, overlege ved Ullevål sykehus og er professor i infeksjonssykdommer
 • 2015: Anine Kierulf, postdoktor, Norsk senter for menneskerettigheter
 • 2014: Tiril Willumsen, professor ved det odontologiske fakultet, UiO
 • 2013: Alexander Cappelen, professor i økonomi ved NHH
 • 2012: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda og professor II ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB og ved Institutt for naturforvaltning, UMB
 • 2011: Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi ved UiO
 • 2010: Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO
 • 2009: Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved BI
 • 2008: Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved UiO
Sist oppdatert: 11. oktober 2023