Nytt lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor

Bilde

NTF har i samarbeid med Handelshøyskolen BI utviklet en ny og forbedret versjon av vårt lederkurs som skal gjøre tannleger til bedre ledere og bidra til gode, lønnsomme og effektive arbeidsplasser. Kurset gir 5 studiepoeng og 40 timer i NTFs etterutdanningssystem, og er kun for tannleger som er medlemmer av NTF.

Hvem er kurset for?
Kurset er et skreddersydd kompetanseprogram med mål om å gjøre tannleger til bedre ledere, og til å styrke kompetansen og motet til å bruke handlingsrommet i sitt virke som ledere og profesjonsutøvere for å skape gode arbeidsplasser. Kurset er tiltenkt tannleger som er ledere eller som ønsker å bli ledere, både i privat og offentlig sektor.

Hva er innholdet i kurset?
Fokus i kurset rettes mot det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i team, og deres praktiske jobbsituasjon i helsetjenesten. Formålet med programmet er å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte mer trygg og effektiv i utøvelsen av sin lederrolle på tannlegekontoret og i teamet, og kunne stå i krysningen mellom rollen som virksomhetens daglige leder, i rollen som operativ teamleder og i samhandling mellom ulike profesjoner.

Hvor og når holdes kurset?
Lederkurset går fra 30. november til 16. februar, og består av to fysiske samlinger over to dager, tre dager med nettbaserte forelesninger og en dag med oppsummering (fysisk samling). Alle de fysiske samlingene gjennomføres på BI Nydalen i Oslo.

For mer informasjon og lenke til påmelding - se kursannonsering

Sist oppdatert: 21. september 2023