Influensavaksine til helsepersonell

Bilde

Illustrasjon: Martin M. Hvattum for FHI

Beskytt pasienter, kollegaer og deg selv. NTF anbefaler våre medlemmer å ta årlig vaksine mot influensa.

Alt helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt anbefales å ta vaksine. Dette er spesielt viktig for personell som har kontakt med sårbare pasientgrupper.

Vaksinen bør fortrinnsvis tas i perioden oktober til november, før influensasesongen starter, men vil også ha effekt dersom den tas senere i sesongen. Vaksine bør tilbys til alle uvaksinerte i høst og vintersesongen så lenge influensavirus er i utbredt sirkulasjon. Beskyttelse oppnås etter 1-2 uker.

Arbeidsgiver skal tilby og dekke utgiftene ved vaksinasjon for alt smitteutsatt personell.

Les mer på wwwfhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 20. september 2023