Stadig færre hull i tennene blant barn og unge

Bilde

SSB har publisert sine årlige tall fra den offentlige tannhelsetjenesten. Statistikken viser at tannhelsen til barn og unge i Norge blir stadig bedre, både med tanke på gjennsomsnittet for antall tenner med hull, og andelen av befolkningen med null hull.

Fjorårets tall viser at 32 prosent av de undersøkte 18-åringane var uten karieserfaring, noe som utgjør en økning med 7 prosentpoeng sammenliknet med 2015. Tilsvarende var 61% av 12 åringene uten hull, og 81% av 5 åringene.

Antall tenner med hull er gjennomsnittlig 2,8 for 18 åringene, og 0,8 for 12 åringene. Dette er også en bedring fra tidligere år.

I 2022 var i underkant av 660 000 barn og unge innom den offentlige tannhelsetjenesten for undersøkelse eller behandling, noe som utgjør 65 prosent av denne befolkningsgruppen.

Se www.ssb.no for mer informasjon om statistikken Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 4. september 2023