Flere søker, færre er kvalifisert

Bilde

Samordna opptak har gjennomført hovedopptak til studier ved landets universitet og høgskoler. Odontologi er stadig et studium som krever mange poeng, men selv om opptaksgrensen for ordinære opptak holder stand, går poenggrensen for førstgangssøkere ned. Samtidig er det helhetlig sett flere som søker, men færre som faktisk er kvalifisert.

Antall studieplasser for integrert 5-årig master i odontologi, heretter kalt tannlegestudiet, har ligger stabilt på 153 planlagte studieplasser i flere år. Disse fordeler seg på henholdsvis 48 plasser ved Universitetet i Bergen (UiB), 65 plasser ved Universitetet i Oslo (UiO) og 40 plasser ved Universitetet i Tromsø (UiT).

I 2022 var det 1980 søkere til tannlegestudiet ved de tre studiestedene. I år har dette økt noe (1997 søkere). Antallet med tannlegestudiet som førstevalg har økt fra 550 i 2022 til 582 i 2023. Universitet i Oslo er stadig det meste ettertraktede studiestedet og har både flest søkere og det høyeste snittet for å få plass. Likevel har opptakskravet gått litt ned, og mens antall som søker går opp, går antall som faktisk er kvalifisert til opptak ned (1664 av 1997). I 2022 måtte du ha 67,7 på ordinærkvote ved UiO, mens i 2023 er dette gått ned til 67,2. Poenggrensen ved UiB og UiT holder stand ved henholdsvis 66,6 og 66,0.

For de som søker med førstegangsvitnemål har kravet jevnt over gått noe ned. Ved UiO har det gått fra 59,0 til 58,6, ved UiB fra 58,8 til 58,5 og ved UiT fra 58,3 til 58,0. At antall søkere med førstegangsvitnemål går opp, samtidig som poenggrensen for å komme inn går ned, kan trolig forstås som at den relative populariteten til tannlegestudiet faller noe sammenlignet med flere andre populære studium som for eksempel medisin, psykologi og sivilingeniørutdanningen industriell økonomi.

Samordna Opptak rapporterer at det er den høyeste kvinneandelen på 14 år. Ikke siden 2008 har andelen kvinner som søker høyere utdanning vært høyere. Ved årets opptak er kvinneandelen på 61,3 prosent. Ved odontologistudiene går antall studietilbud til menn helhetlig sett ned fra i underkant av 28% til i underkant av 23% ved de tre studiestedene.

Les mer og grav deg ned i statistikk på sidene til Samordna Opptak Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 26. juli 2023