Stor økning i erstatningskrav etter tannbehandling

Bilde

3. juli offentliggjorde Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tallene for første halvår. Statistikken viser at søknader om erstatning etter behandling hos tannleger har økt med 40 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Tall og sitater er hentet fra NPEs pressemelding Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Vel 450 tannlegepasienter har krevd erstatning i første halvdel av 2023. På samme tid i fjor var tallet 322 søknader. Det tilsvarer en økning på 40 prosent.

- Det er vanskelig å peke på enkeltårsaker til den kraftige økningen. Først og fremst kan god informasjon hos tannlegene om retten til å søke erstatning være en grunn til flere benytter seg av muligheten. En annen årsak er etterslepet fra pandemien, sier NTFs president Heming Olsen-Bergem.

- Vi vet at mange pasienter har utsatt og kansellert tannlegebesøket både under og etter pandemien. Erfaringer fra flere land tyder på at dette, kombinert med småspising og mer usunn kost på hjemmekontor, kan ha ført til at flere har fått større behandlingsbehov. Mer omfattende behandling og større inngrep øker sjansen for at noe går galt.

Også NPE er usikre på økningen;

- Det er for tidlig å si om den kraftige økningen skyldes tilfeldige svingninger eller noe annet. Så snart vi har gått gjennom de nye sakene, vil vi vite med større sikkerhet, sier avdelingsdirektør Kathrine Kjemphol Nygård i NPE.

- Det er fortsatt relativt kort tid siden samfunnet åpnet igjen. Det er først på sikt vi vil se om tannhelse under pandemien fører til flere krav til oss, fortsetter Kjemphol Nygård.

Dyrere behandlinger og endringer i markedet

Andre faktorer som kan ha påvirket statistikken er prisøkningen og endringer i tannhelsemarkedet.

- Vi ser at det å bytte tannlege kan føre til at det stilles mer spørsmål ved tidligere behandlingsvalg. Markedet er i stor endring, med mange oppkjøp og større klinikker, og pasientene bytter oftere tannlege. Dette kan ha gitt utslag i flere klagesaker, tror Olsen-Bergem.

- For å klage inn behandlingen til NPE må skaden ha ført til et økonomisk tap på over 10 000 kroner. Denne grensen er uendret, til tross for stor prisstigning i samfunnet. Dette kan ha medvirket til at flere kan ha krav på erstatning nå enn tidligere, fortsetter han.

Medhold og avslag

De fleste av de 450 søknadene om erstatning er fortsatt til behandling. Men en oversikt over hva som har blitt behandlet så langt i 2023, viser at 155 erstaningssøkere har fått medhold mens 139 har fått avslag.

Det ble i alt utbetalt 14 millioner kroner i erstatninger etter behandling hos tannleger, sammenlignet med ni millioner første halvår i fjor.

- Grunnen til økningen i hva som er blitt betalt ut er at noen få personer er blitt tilkjent store beløp på over en million kroner - og ikke en generell økning i erstatningsnivå, understreker avdelingsdirektøren i NPE.

Lave tall til tross for økning

- Enhver feilbehandling hos tannlegen er selvsagt en for mye. Samtidig er det viktig å se tallene i sammenheng med antall behandlinger. Tannleger treffer i overkant av tre millioner pasienter i løpet av året, og mange av dem har flere behandlinger årlig, da er antall klager egentlig veldig lavt, sier presidenten i Tannlegeforeningen.

Fakta om erstatningskrav til NPE etter tannlegebesøk

  • 450 tannpasienter har søkt om erstatning første halvår 2023. I samme periode i fjor søkte 322 tannpasienter om erstatning. Det er en økning på 40 prosent.
  • 294 erstatningskrav fra tannpasienter ble behandlet første halvår 2023.  155 av dem fikk medhold og 139 fikk avslag. Det betyr at 53 prosent fikk ja mens 47 prosent fikk nei.
  • Totalt økte Norsk pasientskadeerstatnings erstatningsutbetalinger innen tannhelse fra 9 til 14 millioner kroner fra første halvår i fjor, til i år.
  • Tre utbetalinger første halvår i år er over én million kroner, alle tre gjelder nerveskader etter tanntrekking.

For mer informasjon om statistikken se www.npe.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 4. juli 2023