Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Reviderte trygdetakster fra 1. juli

Bilde

Som følge av revidert statsbudsjett og økte bevilgninger til tannhelse blir takstene for tannbehandling justert med virkning fra 1. juli.

I sin e-post til NTF skriver Helsedirektoratet

"Det vises til Prop. 118 S (2022 – 2023) samt revidert budsjett for 2023 der bevilgningen på kap 2711, post 72 Tannhelsetjenester foreslås økt med 54,5 mill. kroner som følge av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen av budsjettet.

Det foreslås at takstene endres med 2,1 pst. fra 1. juli 2023.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt følgende nytt og revidert taksthefte med virkning fom 1. juli."

For mer informasjon om takstene se www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 4. juli 2023