Husk å oppdatere programmer og apper før du tar ferie

Bilde

Illustrasjon: Trinnvis

Slurver du med å oppdatere? Oppdateringene tetter sikkerhetshull, og bør installeres så snart som mulig. Unnlater du å gjøre dette kan det utgjøre en sikkerhetsrisiko for virksomheten din.

Tekst og illustrasjon: TrinnVis

Alt for mange utsetter installeringen av oppdateringer, og hackerne vet å utnytte dette. Ifølge Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) går det kun timer fra en sikkerhetsoppdatering slippes til hackere forsøker å utnytte programsvakheter som de tidligere ikke kjente til.

Velg automatisk oppdatering
De fleste programmer og operativsystem kan settes til automatisk oppdatering. Dette bør du velge der det er mulig. Forbedringer og oppdateringer installerer da seg selv så snart de er tilgjengelige. Noen oppdateringer krever at programmet eller enheten startes på nytt. Forstyrrer dette arbeidet kan du utsette oppdateringen til kommende natt.

Hold telefonen oppdatert
For mange er telefonen et viktig arbeidsverktøy. Sikkerhetshull i telefonens programmer og apper utnyttes stadig oftere for å få tilgang til passord og annen sensitiv informasjon. Denne informasjonen bruker hackere til å bryte seg inn i andre systemer. Som med datamaskiner må programmer og apper på telefonen til enhver tid være oppdatert for best mulig sikkerhet.

Slett utdaterte programmer
Utdaterte programmer som ikke lenger oppdateres og vedlikeholdes av produsenten gjør virksomheten din ekstra sårbar for dataangrep. Et eksempel er nettleseren Internet Explorer. Har du Internet Explorer, eller andre utdaterte programmer på datamaskinen din, bør disse slettes med det samme.

Velg skybaserte løsninger
Stadig flere av systemene vi bruker er skybaserte. TrinnVis er ett eksempel på dette. Skybaserte løsninger krever ikke installasjon av egen programvare på datamaskinen, og oppdateringer gjøres på leverandørens server uten at du trenger å tenke over dette. Skybaserte løsninger er sikrere, og anbefales fremfor programmer som du må installeres på egen datamaskin.

Les mer på www.trinnvis.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 23. juni 2023