Frist for redegjørelse for aktsomhetsvurderinger - Åpenhetsloven

Bilde

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Virksomheter som er omfattet skal innen 30. juni 2023 publisere en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene som er gjort.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge.

Med større virksomheter menes virksomheter  som oppfyller to av tre følgende vilkår:

  1. Salgsinntekt på 70 millioner
  2. Balansesum på 35 millioner
  3. Har i gjennomsnittet ansatt 50 årsverk i regnskapsåret

Med åpenhetsloven kan alle kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Informasjonsplikten gjelder fra loven trådte i kraft 1. juli 2022. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres senest 30. juni 2023.

Det er Forbrukertilsynet som håndhever loven. NTF har vært i dialog med Forbrukertilsynet og fått bekreftet at loven gjelder for større virksomheter som yter helsetjenester.

Mer informasjon om loven finner du på www.forbrukertilsynet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 9. juni 2023