Akademikerne vokser mest av hovedorganisasjonene

Bilde

Leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg

Akademikerne vokste med nærmere 12 000 medlemmer i 2022, og har nå over 255 000 medlemmer.

Tekst og bilde: Akademikerne

Akademikernes 13 medlemsforeninger vokste samlet fra 243 293 til 255 006 medlemmer fra januar 2022 til januar 2023. Det betyr en vekst på 4,8 prosent.

- Våre medlemsforeninger gjør en kjempejobb for å nå ut til og å være attraktive for masterutdannede. Jeg er stolt av at vi i Akademikerne fortsetter å vokse så mye som vi gjør. Det blir stadig flere høyt utdannede i arbeidslivet, og vi skal være deres klare førstevalg, sier leder Lise Lyngsnes Randeberg.

Til sammenligning vokser LO med 1,5 prosent, og Unio med to prosent. YS har foreløpig ikke offentliggjort sin medlemsutvikling.

Fordelt på sektor ser tallene i Akademikerne slik ut: 36 322 medlemmer jobber i staten, 24 638 i kommunesektoren, 26 189 i sykehusene, 95 790 i privat sektor, og 14 554 er selvstendig næringsdrivende.

Studentvekst

Akademikerne har totalt 207 322 yrkesaktive medlemmer. Det betyr en andel på 81,3 prosent. Resten av medlemsmassen er i all hovedsak pensjonister eller studenter. Til sammenligning har LO 64 prosent betalende medlemmer – der resten er pensjonister, studenter, permitterte eller fritatt for kontingent av andre grunner, ifølge Fri Fagbevegelse.

Akademikerfellesskapet har 34 922 studentmedlemmer. Det er en vekst på 5,3 prosent fra 2022.

- For Akademikerne er det kjempeviktig å nå studentene. Ved at høyt utdannede tidlig blir kjent med en av våre medlemsforeninger er det gode sjanser for at de også blir med oss videre. Høy organisasjonsgrad i årene som kommer er avgjørende for at arbeidstakere skal ha en sterk stemme i alt fra gode arbeidsvilkår, lønn og pensjon, sier Lyngsnes Randeberg.

Sist oppdatert: 1. mars 2023