Husk å svare på lønnsundersøkelsen!

Bilde

NTF samler årlig inn opplysninger om ansatte medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, og gjennomfører i disse dager sin årlige lønnsundersøkelse. God svarprosent er svært viktig, og vi ber deg om å svare på undersøkelsen så snart du kan!

Medlemmener ansatt i statlige virksomheter - universitetene, forsvaret, departementer og direktorater mm. vil motta en e-post med lenke til undersøkelsen 10. februar. Vi ber deg om å svare på undersøkelsen så snart du kan, og senest innen 3. mars.

Alle yrkesaktive medlemmer med sitt hovedvirke i den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) mottok en tilsvarende e-post i slutten av januar, med svarfrist 15. februar.

Ditt svar er særdeles viktig for at foreningen skal få en mest mulig legitim lønnsstatistikk.

Lønnsstatistikken er et viktig redskap for å forbedre lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Den benyttes i de årlige lønnsforhandlingene, ved stillingsbytter og ved jobbskifte, og er mye brukt av dem som skal ut i arbeidslivet for første gang.

På forhånd takk for hjelpen!

Ikke mottatt?

Sjekk at du er registrert med riktig kontaktinformasjon (e-post) og arbeidsforhold på Min Side

Ved spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte jus@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 10. februar 2023