Verdensdagen for universell helsedekning - 12. desember

Bilde

12. desember markeres den internasjonale dagen for universell helsedekning (Universal Health Coverage Day)

Universell helsedekning (Universal health coverage, forkortet UHC), vil si at alle skal ha tilgang til helsetjenester av høy kvalitet uansett økonomi og geografi.

I dag er det bare 64 prosent av verdens befolkning som har tilgang på helsetjenester, mens 36 prosent ikke får den hjelpen de trenger når liv og helse står i fare*. Dette skyldes enten at de tilgjengelige tjenestene er for dyre, for langt unna, for vanskelige å nå, eller fordi de rett og slett ikke finnes.

Den internasjonale dagen for universelle helsetjenester har som mål å øke bevisstheten om behovet for sterke og robuste helsesystemer og universell helsedekning. Årets markering har fått slagordet "Bygg verden vi ønsker: En sunn fremtid for alle" (Build the World We Want: A Healthy Future for All) og bruker #HealthForAll og #UHCDay.

FN har pekt følgende fem satsingsområder for årets markering:

 • Rettferdighet
  For at helsesystemene skal fungere, må de fungere for alle – uansett hvem de er, hvor de bor eller hvor mye penger de har. Rettferdig helsedekning setter kvinner, barn, ungdom og de mest sårbare først fordi de står overfor de viktigste barrierene for nødvendig omsorg.

 • Tillit
  Vi fortjener alle et helsesystem vi vet vil være der for oss gjennom hele livet. Pålitelige helsesystemer gir tjenester av høy kvalitet i både primærhelsetjenesten og på sykehus, samt utstyrer og støtter helsearbeidere i frontlinjen og tilbyr transparens i helsetjenestene.

 • Miljø og bærekraft
  Helsen vår påvirkes av miljøet der vi lever, lærer, vokser, jobber og leker. Disse forholdene kan ha en avgjørende effekt på helsen vår. Universell helsedekning går hånd i hånd med å styrke lokalsamfunn med bærekraftig miljøer som fremmer helhetlig fysisk, mental og sosial velvære.

 • God investering
  Å investere i folkehelse er ryggraden i et velstående samfunn. Å øke offentlig finansiering for helse og redusere egenadelen i helseutgiftene kan redde liv, bygge motstandskraft mot pandemiske trusler, samt fremmer bærekraftsmålene utover helse.

 • Ansvarlighet
  COVID-19 og overlappende humanitære kriser og klimakriser har økt viktigheten av universell helsedekning. Nå er tiden inne for ledere å iverksette tiltak for å oppfylle sine forpliktelser og for sivilsamfunnet å holde ledere ansvarlige.


Les mer:

* Tall hentet fra www.fn.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 7. desember 2022