SNU-leder Terje Fredriksen er valgt til nestleder i Akademikerne Næringsdrivende

Bilde

Akademikerne Næringsdrivende er et samarbeidsutvalg på tvers av de ulike Akademikerne-foreningene. Afags Per Christian Opsahl ble valgt inn som leder på utvalgets møte tirsdag, mens Terje Fredriksen, leder i NTFs sentrale næringsutvalg (SNU), ble nestleder.

Utvalget jobber politisk for å forbedre rammevilkår for selvstendig næringsdrivende, frilansere og gründere — med særlig vekt på kontraktsforhold, arbeidsmiljø, pensjon, skatt, regnskap og etterutdanning.

– Å være selvstendig næringsdrivende byr på mange utfordringer, ikke minst i forhold til rettigheter som er veletablerte for ansatte. De næringsdrivende må ofte påta seg økonomisk risiko uten å ha det sikkerhetsnettet som ansatte har. Vi vil blant annet jobbe for bedre pensjonsordninger og forsikringsdekninger for denne viktige gruppen, sier den nyvalgte lederen Opsahl i en uttalelse på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 26. oktober 2022