Støtt opp om årets TV-aksjon!

Bilde

Årets TV-aksjon går i år til Leger Uten Grenser og de innsamlede midlene skal brukes til å forebygge sykdomsutbrudd og behandle pasienter for kjente og ukjente sykdommer. NTF oppfordrer våre medlemmer som helsepersonell til å støtte aksjonen.

Slik kan du bidra:

Sammen redder vi liv!

Brev til Tannlegeforeningen fra Leger uten grenser, 11. oktober 2022 (klikk på bildet for å lese brevet)

Om TV-aksjonen

Millioner av mennesker venter på medisinsk behandling. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor arbeidslivet. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner.

Midlene fra årets TV-aksjon skal bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Arbeidet skal sikre vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

Les mer på blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 12. oktober 2022