Ny simuleringsklinikk åpnet i Tromsø

Bilde

Instituttleder Mohammed Mohammed Al-Haroni klipper snoren sammen med dekan ved Det helsefaglige fakultetet Gunbjørg Svineng (til venstre) og prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås. Foto: Trude Haugseth Moe, UiT

Mandag 19. september åpnet Nordens mest teknisk avanserte simuleringsklinikk på Tannbygget ved Institutt for klinisk odontologi, UiT. Både tannlege- og tannpleiestudenter, samt NTFs medlemmer skal få gleden av å opparbeide seg gode tekniske ferdigheter. 

Utdanningssjef NTF Øyvind Asmyhr og Instituttleder Mohammed Al-Haroni. Foto: Trude Haugseth Moe, UiT

NTFs utdanningssjef Øyvind Asmyhr var tilstede ved åpningen:

- En slik avansert simuleringsklinikke gir enda bedre læring innen klinisk virksomhet. Med den nye oppgraderingen vil studentene få en mer strømlinjeformet pedagogisk tilnærming til ferdighetstrening som også gir økte muligheter for digital samhandling og en-til-en læring, sier en imponert Asmyhr etter åpningen.

Simuleringsenhetene er tilnærmet lik dentale enheter som studentene møter på Universitetsklinikken, både utstyrsteknisk, hygienemessig og ergonomisk, og vil gi studentene en smidigere overgang fra simulering- til pasientbehandling.

Men også NTFs medlemmer vil kunne få glede av klinikken i fremtiden:

- Her vil det også være mulig for NTF å arrangere arbeidskurs for ferdig utdannede tannleger i ulike kliniske fagområder. Vi gleder oss til å kunne samarbeide med UiT rundt dette, sier utdanningssjefen.

Les mer: "UiT har fått Nordens mest avanserte tann-simuleringsklininkk Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu." (uit.no)

Sist oppdatert: 21. september 2022