Forlenget koronaforskrift

Bilde

Endringer i koronaforskrift

NAV melder at to viktige tiltak som er knyttet til koronapandemien forlenges ut året. Dette gjelder retten til sykepenger ved covid-19 og unntak fra krav om personlig oppmøte ved sykemelding og legeerklæring

Reglene for unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven under koronapandemien er hjemlet i midlertidig forskrift og NAV gjør klart at pasienter som er eller antas å være smittet av koronavirus kan fortsatt ha rett til sykepenger, til og med 31. desember 2022.

Huske å spørre om pasienten kan være i arbeid fra hjemmekontor. Da vil pasienten ikke ha denne retten!

NAV vil også godta sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose, til og med 31. desember 2022. Det samme gjelder andre typer legeerklæringer.

For mer informasjon ler på NAV sine nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les selve forskriften HER. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 1. juli 2022