For syk for behandling - for frisk for rett på den

Bilde

Foto: iStock

I forbindelse med årets Arendalsuke inviterer NTF til debattmøte om behovet for å utvide retten til nødvendig medisinsk-odontologisk behandling etter utskrivelse og friskmelding for personer som har psykiske helseplager.

Personer med psykiske helseplager har et større behandlingsbehov og opplever et større helsetap enn befolkningen generelt, også innenfor munnhelse.

En av hovedutfordringene er at pasientene er for syke til å motta nødvendig tannbehandling når de faktisk har krav på den, og står uten rettigheter når de er utskrevet fra sin primærbehandling og mottakelige for behandling.

Sammen med Norsk psykologforening, Norsk forening for allmennmedisin og Norsk psykiatrisk forening har Den norske tannlegeforening (NTF) foreslått endringer til dagens regelverk, og ønsker å løfte temaet ved å invitere til debattmøte under Arendalsuka 2022. Aktuelle politikere og pasientorganisasjoner er invitert til å delta i debatten.

Tid: Mandag 15/8 2022 14:00 - 15:15

Sted: Thon hotel Arendal

Medvirkende

  • Heming Olsen-Bergem, President NTF
  • Marte Kvittum Tangen, Leder Norsk forening for allmennmedisin
  • Håkon Kongsrud Skard, President Norsk Psykologforening
  • Lars Lien, Leder, Norsk psykiatrisk forening
  • Seher Aydar, Medlem Helse- og omsorgskomiteen, Rødt
  • Even A. Røed, Medlem Helse- og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet
  • Erlend Svardal Bøe, Medlem Helse- og omsorgskomiteen, Høyre
  • Fontenehuset

Arrangementet vil bli strømmet live på NTFs facebookside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Bakgrunn for debatten

Dagens regelverk om tannbehandling for personer som har psykiske helseplager er utdatert og sikrer ikke pasientgruppens rettigheter på en god nok måte. Foreningene har derfor tatt initiativ overfor helse- og omsorgsdepartementet og foreslått forbedringer.

Mange pasienter med psykiske helseproblemer plages med tannkjøttsykdommer, karies, manglende spyttproduksjon eller tørr munn som følge av medisiner. For denne gruppen øker også sjansene for å utvikle tannbehandlingsangst (odontofobi). Behandlingstilbud som både er rettighetsstyrt (tannhelsetjenesteloven og folketrygdloven) og ikke (TOO-ordningen), og med ulik grad av organisering av tilbud og usikker finansiering, vanskeliggjør tilrettelegging og oppfølging av pasientene.

De fire foreningene foreslår derfor å utvide retten nødvendig medisinsk-odontologisk behandling med 6 måneder etter utskrivelse og friskmelding, overføring til DPS eller ambulerende psykisk helsevern, eller evnen til egenomsorg er gjenopprettet. Dette initiativet er å anse som en nødvendig overgangsordning for å sikre pasientrettighetene, i påvente av en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, der slike utfordringer kan gjennomgås i sin fulle bredde.

Les mer på www.arendalsuka.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 13. juli 2022