På vei mot en utredning av tannhelse­tjenestene

veivalg

Illustrasjon: iStock

NTF har i flere år jobbet for at norske myndigheter skal gjennomføre en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenestene i Norge. Som et ledd i dette arbeidet har Oslo Economics, på bestilling fra NTF, utarbeidet en rapport som belyser i hvilken grad samfunnsbehovet innen oral helse er ivaretatt og som synliggjør utfordringer ved dagens finansieringsordning. Det pågående utredningsarbeidet har nå fått et eget område på NTFs nettsted, hvor også rapporten er publisert.

Oslo Economics-rapporten (OE-rapporten) drøfter ulike faktorer som er viktige for å ivareta befolkningens behov for tannhelsetjenester, og hvordan en bør sikre en samfunnsøkonomisk optimal bruk av ressursene for å drifte slike tjenester. I rapporten presenteres ulike modeller for organisering og finansiering av tannhelsetjenester på et prinsipielt nivå. Det er NTFs mål at denne rapporten skal kunne bidra i den kommende utredningen som regjeringen og SV er blitt enige om å igangsette om tannhelsetjenestene i Norge.

Det er nå opprettet et eget område på NTFs nettsted hvor vi vi samle informasjon om artikler, kommentarer, utredninger og delrapporter som leder frem til den kommende stortingsmeldingen om tannhelsen og tannhelsetjenestene i Norge.

Informasjonen finner du under Fag og politikk / Tannhelsepolitikk

Les mer: "På vei mot en utredning av tannhelse­tjenestene" Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. - Tidende nr 4/2022

Sist oppdatert: 18. mai 2022