Tannhelsedag på Stortinget

Bilde

I forbindelse med Munnhelsedagen 2022 inviterte AP, SV og Fagforbundet Ung til tannhelsepolitisk seminar på Stortinget. Samme dag gjennomførte NTF også møte med Rødt og MDG. Alt i alt en begivenhetsrik dag i tannhelsepolitikkens tegn.

Sammen med blant annet UiO-dekan Tiril Willumsen, samfunnsodontolog og professor Jostein Grytten og fagansvarlig i Tannpleierforeningen Gry Jakhelln, holdt NTFs president Heming Olsen-Bergem innledning til diskusjoner om ulike aspekter ved dagens tannhelsetjenester i Norge.

Av særlig viktighet for NTF har behovet for en helhetlig gjennomgang vært gjenkjennelig budskap. -Nå er det på tide med en NOU, fastlo NTF-presidenten, som også benyttet anledning til å slå et slag for psykisk helse.

Et tredvetalls deltagere fikk ny og fordypet innsikt i utfordringene rundt pasientenes opplevelse av tannhelsetjenestene, og hvordan tjenestene i dag er organisert og finansiert.

Initiativtager Victoria De Oliveira, Leder av Fagforbundet Ung, orienterte om tannhelsekampanjen de kjører sammen med blant annet Pensjonistforbundet. Forbundets leder Jan Davidsen, holdt innlegg om de eldres hverdag med ulike tannhelseutfordringer og dro med det linjen fra ung til gammel.

På vegne av pasienter og facebookgruppen "Tannbehandling og økonomi" forsterket tannlege Terje Mikkelsen budskapet om behovet for sosial utjevning mellom ulike grupper som i dag faller innenfor eller utenfor lovverkets prioriteringer. En slik gruppe er for eksempel TOO-ordningen, som ikke har lovbestemte rettigheter, men er tilskuddsberettiget gjennom årlige budsjettvedtak i Stortinget. På vegne av TOO-ordningen holdt Magne Audun Kloster og Hilde Vogt Toven innlegg om ordningens styrker og utfordringer.

Sentralt i diskusjonene var balansegangen mellom å finne universelle ordninger, gjennom for eksempel refusjoner eller egenandelskort, versus muligheten for mer målrettet innsats mot enkeltgrupper, det være seg basert på for eksempel medisinsk odontologisk behov eller sosioøkonomisk bakgrunn.

En gjennomgangstone var likevel behovet for å utrede hele tannhelsetjenesten, et budskap vertskapet (Marian Hussein i SV og Even Røed i AP) ikke kunne unngå å få med seg.

Kontakt med de politiske partiene
President Heming Olsen-Bergem tiltrådde 1. januar 2022, og har fra dag én aktivt søkt kontakt opp mot Storting og Regjering. Det er gjennomført møter med Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Senterpartiet hittil, og i løpet av denne mandagen fikk han også gjennomført møter med henholdsvis Rødt og MDG. Tidligere i år var presidenten også på besøk hos helse- og omsorgsdepartementet og hadde møte med ansvarlig statssekretær.

Se tannhelseseminaret i opptak her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (youtube)

Sist oppdatert: 24. mars 2022