Munnhelsen utelatt i innspill til ny folkehelsemelding

Ny folkehelsemelding

Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med stortingsmelding om folkehelsepolitikken som vil fremmes våren 2023, og Helsedirektoratet har nylig lansert sitt innspill til meldingen.

- Dette er svært skuffende - sier en oppgitt Heming Olsen-Bergem, president i NTF.

- Munnhelse er ikke omtalt med et eneste ord og tannhelsetjenesten kun i forbifarten med økonomisk evne og sosial ulikhet.

Munnhelse er ikke bare tett forbundet med sosial helse, men blant annet psykisk helse, barn og unges helse, ikke-smittsomme sykdommer, livstil og generell forebyggende folkehelse.

- Om noe blir behovet for en helhetlig gjennomgang i form av en offentlig utredning bare mer og mer prekært, understreker Olsen-Bergem. NTF vil selvfølgelig levere innspill til folkehelsemeldingen også.

Les Helsedirektoratets innspill Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 8. mars 2022