Nytt webinar om kunstig intelligens innen odontologien

Bilde

Illustrasjon: iStock

Kunstig intelligens har et stort potensial til å understøtte og avlaste tannleger i en travel klinisk hverdag, men det er en rekke utfordringer som kan løses og en del som må avklares før bruken av denne teknologien blir moden og gir kliniske effekter. Nå inviterer NTF til et nytt webinar om dette spennende temaet.

Webinaret gir en kort innføring i kunstig intelligens samt kunnskap om mulige gevinster og reelle utfordringer når denne teknologien tas i bruk i tannhelsetjenesten.

Tid: 24. februar 2022 kl. 1800-1930
Sted: Zoom (deltakere får tilsendt lenke i forkant av webinaret)

Målgruppe: Tannleger - kun for medlemmer av NTF
Påmeldingsfrist: 21. februar

Kursholder: Helga M. Brøgger, lege og leder av Norsk radiologisk forening.

Deltakere vil få tilgang til opptak av webinaret i 14 dager etter gjennomført arrangement.

Klikk her for mer informasjon og lenke til påmelding

Sist oppdatert: 3. februar 2022