Nye krav for sikkerhetsdatablader

Bilde

Illustrasjon: TrinnVIs

Innen 1. januar 2023 må leverandører av helsefarlige stoffer og kjemikalier oppdatere sine sikkerhetsdatablader i henhold til nye EU-krav. Dette gjelder også produkter de fleste virksomheter bruker daglig, som Antibac, annen desinfeksjon og rengjøringsmidler.

Tekst og illustrasjon: TrinnVis

I november 2021 informerte Arbeidstilsynet om at alle leverandører må oppdatere sine sikkerhetsdatablader i henhold til nye EU-krav. Siste frist er 1. januar 2023.

Leverandørene er også pålagt å sende ut oppdaterte sikkerhetsdatablader til alle sine bedriftskunder. De nye kravene er en god mulighet for deg å sikre at stoffkartoteket i din virksomhet er komplett og i tråd med regelverket.

Alle virksomheter som bruker stoffer og kjemikalier som defineres som helsefarlige skal ha oppdaterte sikkerhetsblader i et stoffkartotek. Dette gjelder også desinfeksjon og sterke rengjøringsmidler.

Digitalt stoffkartotek
Et digitalt stoffkartotek gir oversikt, og er enkelt å oppdatere etter hvert som leverandørene sender ut nye sikkerhetsdatablader. Et digitalt stoffkartotek kan være et viktig HMS-tiltak som bedrer sikkerheten og øker forståelsen for risiko knyttet til bruk og lagring av stoffer som kan være helsefarlige. God oversikt over hvert enkelt stoff og dets egenskaper gjør det enklere når mindre helsefarlige substitutter skal vurderes.

Kravene til stoffkartoteket
Myndighetene krever at alle virksomheter har et stoffkartotek som er oppdatert og lett tilgjengelig for alle ansatte. Kartoteket skal være komplett og inneholde sikkerhetsdatablader for stoffer, materialer og kjemikalier som anses å kunne være helseskadelige. Det er ikke lenger et krav at sikkerhetsdatablader oppbevares i papirformat.

Mer informasjon om de nye kravene og digitalt stoffkartotek finner du på www.trinnvis.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 11. januar 2022