Hovedavtaleforhandlingene utsettes

Bilde

Foto: Akademikerne

Som følge av nye koronatiltak er forhandlingene i kommunesektoren utsatt til etter jul.

Hovedavtaleforhandlingene startet opp 30. november og skulle opprinnelig komme i mål før jul. Etter smitteøkningen og nye koronatiltak har partene valgt å utsette forhandlingene til tidligst 11. januar, for å kunne møtes fysisk. Dagens avtale gjelder inntil ny avtale er på plass.

Akademikerne forhandler på vegne av NTFs medlemmer i KS, og vil vektlegge kompetanseutvikling, klima og vilkår for tillitsvalgte i forhandlingene.

Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, med bestemmelser om hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere skal forhandle og samarbeide. Den inneholder også regler for de ansattes medbestemmelsesrett.

Tannlegeforeningen har om lag 1250 medlemmer i KS.

Les også:

Sist oppdatert: 15. desember 2021