Influensavaksine og tannhelsepersonell

Bilde

Helsedirektoratet har sendt ut informasjon om influensavaksiner med bakgrunn i henvendelser fra tannhelsetjenesten som opplever at de ikke blir prioritert av kommunene når det gjelder bestilling og administrering av influensavaksine.

Helsedirektoratet har skrevet en avklaring som kan være til hjelp for tannhelsetjenesten - ikke bare i år, men også for årene fremover når det gjelder prioritering av tannhelsepersonell ifm. vaksinering:

Helse- og omsorgstjenesten favner også tannhelsetjenesten etter definisjonen i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 d - den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester.

Med utgangspunkt i informasjonsbrevene fra FHI (ref. 20/15573-113) og Helsedirektoratet (ref. 21/39443-2) om influensavaksinasjon for sesongen 2021/2022, og avklaringer internt i Helsedirektoratet ved avd. helserett og med FHI ved avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg, gjelder følgende:

  • Tannhelsepersonell (og andre ansatte) i kontakt med pasienter i behandling tilhører målgruppene for vaksinering
  • Fylkeskommunene som arbeidsgivere har en plikt til å informere om å tilby gratis vaksinering av tannhelsepersonell eller andre ansatte som er i nærkontakt med pasienter
  • Fylkeskommunene som arbeidsgivere har anledning til å bestille gratis vaksinedoser til ansatte i målgruppene
  • Kommunen må huske å bestille vaksinedoser også til tannhelsepersonell i privat tannhelsetjenesten som jobber i kommunen.
  • Ev. kan tannhelsepersonell i privat tannhelsetjeneste ved sin bedriftshelsetjeneste bestille vaksine fra FHI og oppgi at det skal brukes til målgruppevaksinering.

Hvordan kommunene, fylkeskommunene og privat tannhelsetjeneste vil samarbeide og organisere innmelding av behov for antall doser, bestilling av doser og administrering av selve vaksineringen, avgjøres lokalt.

Les mer:

Sist oppdatert: 25. november 2021