Tannhelse er tema når regjeringen møter SV i budsjettforhandlinger

Bilde

SV la mandag frem sitt alternative budsjett for 2022, og partiet sitter nå i forhandlinger med Støre-regjeringen om budsjettet. Ikke uventet skriver SV en hel del om tannhelse og ber om 1,15 milliarder kroner til tannhelsetjenesten. NTF er likevel bekymret.

OPPDATERING

Torsdag 18. november levert NTF et notat til de forhandlende parter for statsbudsjett 2022.

Les NTFs budsjettinnspill her , 279.2 kB, åpnes i nytt vindu.

 

Under overskriftene Et sterkt helsevesen skriver SV følgende om tannhelsetjenesten;

Tennene er en del av kroppen, derfor går vi inn for en tannhelsereform der nødvendig tannpleie ikke koster mer enn andre helsetjenester. Vi setter av 1,15 milliarder kroner i 2021, med mål om en rask opptrapping og umiddelbar utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten. Personer med store utfordringer, eldre med dårlig tannhelse og de yngste må prioriteres i innfasinga.

I Klassekampen 13. november utdyper de sine satsinger. SV vil gjennomføre følgende:

  • 100 millioner til å innføre gratis tannhelsesjekk for de over 75 år i regi av den offentlige tannhelsetjenesten.
  • 200 millioner for å sikre at eldre og andre med hjemmebasert omsorg og i institusjon (2c) får rettighetene de har, med regelmessig innkalling, tilrettelagt transport og oppsøkende virksomhet.
  • 300 millioner til opptrappingsplan for den offentlige tannhelsetjenesten og å dekke at staten tar 75% av regningen for alle til og med 26 år.
  • 280 millioner til å utvide den offentlige tannhelsetjenesten og få unna etterslepet for grupper med rett på behandling.
  • 150 millioner til å styrke refusjonsordningene for barn og unge som får kjeveortopedi og innføre fastpris.
  • 100 millioner til å styrke ordningen for personer med store utfordringer, som traumer, odontofobi mm (TOO).
  • 20 millioner til å styrke Helsedirektoratets arbeid med kontroll og oppfølging av tannhelsearbeid.

President i Den norske tannlegeforening (NTF), Camilla Hansen Steinum, er bekymret for den manglende planen bak tiltakene;

- Det er bra at SV vil prioritere tannhelsetjenesten, men vi er svært skeptiske til måten dette gjøres på. Det er avgjørende å få en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten – ikke å flikke på de ordningene vi har i dag. Skal det gjøres endringer i tjenesten, må vi ha en plan og en strategi slik at økt offentlig finansiering faktisk fører til bedre oral helse og mindre sosial ulikhet i oral helse, sier Steinum.

- Det er også bekymringsfullt at verken SV eller andre ser ut til å ha tatt inn over seg hvordan tjenesten faktisk er organisert i dag. Økt offentlig finansiering er vel og bra, men det løser ikke utfordringene alene. Vi må sikre et godt samarbeid mellom privat og offentlig tannhelsetjeneste, slik at kompetansen og kapasiteten i hele tjenesten kan utnyttes best mulig. SV legger opp til at Den offentlige tannhelsetjenesten skal ta en stor del av ansvaret og pålegges større oppgaver. Det er tjenesten ikke rustet for slik det er nå. Det blir derfor helt avgjørende å også involvere privat sektor, understreker hun.

NTF jobber nå opp mot partiene som sitter i forhandlinger. Det overordnede budskapet er at det er helt avgjørende at det gjennomføres en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten før man setter i gang og gjør endringer som burde ha vært sett i en større sammenheng. Dette har Stortinget tidligere bedt regjeringen om å iverksette, uten at noe har skjedd.

– Nå er det på høy tid å komme i gang med dette, fastslår Steinum.

Sist oppdatert: 19. november 2021