Et budsjett uten tenner

Bilde

Solbergregjeringens siste statsbudsjett er for tannhelseområdet like grått og formløst i år som tidligere år. Budsjettet er et ventebudsjett, men hva venter de egentlig på?

Hvor vil regjeringen med tannhelsepolitikken? Spørsmålet besvares ikke, og det har vært liten innsats på tannhelseområdet fra nåværende regjering. Så å si alt settes på pause gjennom å utsette oppstart av nye prosjekter, videreføre pågående prosjekter og ved å skyve på evalueringer av prosjekter og andre ordninger.

Gjennomganger som burde vært gjort er satt på hold og budskap om en egen fremtidig stortingsmelding om tannhelse gjentas på ny.

-Vi får håpe at dette følges opp av ny regjering. Vi trenger en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten og økt kunnskap om oral helse og tannhelsetjenesten, sier Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening. -Nå må den neste regjeringen følge opp.

Null-sums-spill
TOO-ordningen økes med 20 millioner kroner, men på bekostning av finansiering gjennom folketrygdens stønadsordning, som igjen underreguleres. Dette vil medføre økte egenandeler for mange pasienter. Ja - styrking av tannhelsetjenestetilbudet rettet mot tortur- og overgrepsofre, og personer med alvorlig angst for tannbehandling (odontofobi), er viktig og sårt tiltrengt.

Er 20 millioner kroner nok? Nei.
Hentes finansiering fra rett sted? Absolutt ikke!

Forventet prisøkning er 2,6%, mens satsene for tannbehandling justeres med 1,7%. De mellomliggende 0,9% gir altså 20 millioner kroner, som flyttes fra et sted i budsjettet til et annet. Dette er NTF vant til, og regjeringen er således ganske så forutsigbar. Gjennom 8 år har Solbergregjeringen spart, underregulert og omplassert midler i tannhelsetjenestene for nær 600 millioner kroner.

-E-helsesatsingen på tannhelsefeltet er svak og at det har skjedd lite de siste årene, stadfester en oppgitt NTF-president Steinum. E-resept er så vidt nevnt og det står at det er godkjent to løsninger i 2020, men her er det grunn til å stille spørsmål ved de faktiske realitetene.

-Regjeringen har ikke satset på oral helse. NTF har lenge ønsket seg en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenestene og kan fastslå at regjeringen Solberg ikke har levert. Nå venter vi på regjeringen Støre.

Regjeringen har:

 • Styrket TOO-ordningen med 20 mill. kroner
 • Underregulert folketrygdens satser tilsvarende 20 mill. kroner
 • Opprettholdt og prisregulert finansiering av pågående prosjekter og ordninger som
  • Kompetanseløftet 2025
  • Forprosjekt for innsamling og behandling av tannhelsedata i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
  • Nordisk institutt for odontologiske materialer
  • Fengselshelsetjenesten
  • «Tannhelse til eldre» - i Agder og på Romerike
  • Sykehusodontologi - tilskudd til regionale helseforetak til orale helsetjenester i sykehus
  • Tannhelse i kommunal regi
  • Prisportalen: hvakostertannlegen.no Lenke til et annet nettsted.
 • Endret forskningsfinanseringen for forskings- og kompetansesentre innenfor tannhelse, samt bevilgning av 105 mill. kroner til de 5 regionale kompetansesentrene. Sentrene skal evalueres i 2022.
 • Varslet nye stortingsmelding om tannhelse
 • Varslet takstforenkling innenfor tannregulering med virke fra og med 1. januar 2022
Sist oppdatert: 13. oktober 2021