Ny veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Bilde

Helsedirektoratet har publisert en ny, nasjonal veileder for hvordan man kan legge til rette for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Den nye veilederen beskriver god praksis på viktige områder som individuell tilrettelegging, livsoverganger, habilitering, helseoppfølging, og samarbeid med pårørende og verge. Veilederen har også lenker til praktiske og nyttige verktøy, samt metoder hos andre aktører.

Bakgrunnen for arbeidet er at flere rapporter de senere årene har pekt på utfordringer i helse- og omsorgstjenestetilbudet til denne gruppa, blant annet NOU 2016:17 På lik linje Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

NTF har deltatt i arbeidet og veilederen inneholder et eget kapittel om oral helse under kapittel seks Helseoppfølging; "Kommunen skal legge til rette for god munn- og tannhelse hos personer med utviklingshemming".

Klikk her for å gå til veiledningen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Sist oppdatert: 3. juni 2021