NTF har mottatt en melding om bivirkning

Bilde

NTF har mottatt en orientering fra Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer om alvorlig bivirkning angående bruk av AH Temp.

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer har mottatt en rapport om en alvorlig bivirkning i forbindelse med bruk av AH Temp (Dentsply).

Av rapporten framgår det at pasienten gjennomgikk endodontisk behandling og deretter utviklet fatal anafylaksi. Det er mistanke om at allergi mot stoffet polyetylenglykol i AH Temp er årsaken. En lignende reaksjon er beskrevet tidligere (se Alnæs M, Storaas T, Björkman L, Vindenes HL, Brudevoll S. Anafylaksi etter endodontisk behandling. Nor Tannlegeforen Tid 2020; 130: 326—30, https://www.tannlegetidende.no/i/2020/4/m-841 Lenke til et annet nettsted.).

Legemiddelverket og produsent er informert om hendelsen. Det pågår en utredning hos Legemiddelverket i samarbeid med Dentsply og ytterlige informasjon vil komme i saken.

Sist oppdatert: 8. mars 2021