Flertall på Stortinget for en helhetlig gjennomgang av refusjonsordningene

Bilde

Stortinget ber regjeringen om en helhetlig gjennomgang av folketrygdens refusjonsordning for tannbehandling.

Bestillingen til regjeringen er klar, og regjeringen bes legge frem forslag til forenkling og forbedring av ordningen før oktober 2021. Vedtaket er et viktig gjennomslag for Tannlegeforeningen.

- Dette er et politisk gjennomslag for NTF, men først og fremst svært viktig for pasientene. Vi har arbeidet lenge og målrettet med å få flertall på Stortinget for en slik gjennomgang og har vært med på å utforme merknaden Stortinget nå har vedtatt. Regjeringen har nå fått en klar bestilling av de folkevalgte, og vi forventer, og vil presse på for, at regjeringen ved statsråd Bent Høie og hans departement følger dette opp, sier en fornøyd president Camilla Hansen Steinum.

I tillegg til en gjennomgang av refusjonsordningen har NTF fått gjennomslag for at lovverket må gjennomgås for å unngå helt urimelige tilbakebetalingskrav. I vedtaket står det eksplisitt at regjeringen spesielt skal se på § 22-15 a om tilbakekreving av utbetaling etter direkteoppgjørsordningen.

- Det er svært viktig for foreningen, sier president Camilla Hansen Steinum. Tidligere har vi sett krav om tilbakebetaling ved kun formelle feil, altså når regelverket har blitt brukt riktig og pasientene har fått det de har krav på og staten har betalt ut det de skal. Lovverket må være slik at vi unngår helt urimelige tilbakebetalingskrav. Ordningene må være enkle å forstå og bruke, både for behandler og pasient, og det er viktig at regelverket bidrar til riktig og at behandlerne ikke er usikre på hvordan regelverket skal brukes. Det kan gå utover pasientene ved at de ikke får den stønaden de har krav på.

Vedtaket er som følger:

«Stortinget ber regjeringen om en helhetlig gjennomgang av folketrygdens refusjonsordning for tannbehandling. Stortinget ber om forslag til forbedring og forenkling av ordningene, og spesielt § 22-15 a om tilbakekreving av utbetaling etter direkteoppgjørsordningen. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med dette før oktober 2021».

Forslaget ble vedtatt mot regjeringspartienes (Høyre, KrF og Venstre) stemmer.

Se hele vedtaket på www.stortinget.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 30. november 2020