Anbefalinger angående produkter ved hånddesinfeksjon

Bilde

Håndhygieneveilederen. Illustrasjon: FHI

Det finnes mange ulike typer av hånddesinfeksjonsmidler på markedet, men ikke alle er godkjent av Statens legemiddelverk. NTF anbefaler at det benyttes godkjente produkter ved hånddesinfeksjon.

FHIs Håndhygieneveileder Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene. På FHIs nettsted finner du også en oppsummering av anbefalinger med gradering Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Mer informasjon om hvilke produkter som er godkjent etter Forskrift for kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie finner du også på Legemiddelverkets liste Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 24. september 2020