Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Influensavaksine til helsepersonell

Helsepersonell har klart høyere risiko for å bli smittet av influensa sammenlignet med voksne som ikke arbeider i helsesektoren. Høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell kan redusere influensarelaterte komplikasjoner og i noen tilfeller dødsfall blant pasientene.

Tekst og illustrasjon: Folkehelseinstituttet/Helsedirektoratet

Helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt anbefales å ta vaksine. Dette gjelder særlig personell som har kontakt med sårbare pasientgrupper innen for eksempel eldreomsorg, kreftbehandling og infeksjonsmedisin, men også andre ansatte med pasientkontakt bør vaksineres.

Høy vaksinasjonsdekning for influensa blant ansatte i helsesektoren er spesielt viktig i dagens situasjon da det er med på å sikre tilfredsstillende beredskap under større utbrudd av smittsomme sykdommer.

Når og hvor?
Vaksinen bør tas i oktober til november, før influensasesongen starter. Maksimal beskyttelse oppnås etter 1–2 uker.

Viktig om influensavaksinen
Influensavirus endrer seg hele tiden. For å oppnå best mulig beskyttelse tilpasses vaksinen hvert år til de virustypene som sirkulerer. Effekten av vaksinen avtar også over tid. Derfor anbefales årlig vaksinasjon.
Influensavaksinen til voksne inneholder kun deler av influensavirus og ikke levende virus. Den kan dermed ikke gi influensasykdom. Influensavaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer.

Mer informasjon
Referanser og mer informasjon om influensa, forebygging og vaksine:
www.fhi.no/influensavaksine Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 23. september 2020