Midlertidig avtale om kjernetid i staten

tid er penger

Kjernetiden er satt midlertidig ut av kraft for alle statlige virksomheter ut året 2020.

Bakgrunnen for endringene er behovet for at statsansatte skal kunne ivareta viktige funksjoner også under pandemien.

Under årets lønnsoppgjør ble partene i staten enige om at kjernetiden som er fra kl. 9.00-14.30 settes ut av kraft ut året 2020. Årsaken er at reglene om kjernetid i fleksitidsavtalen ikke er praktiske i dagens situasjon. Blant annet jobber mange ansatte nå på hjemmekontor, og arbeidstakerne er til stede på kontoret til ulike tider på dagen. De sentrale partene oppfordrer til å finne gode løsninger lokalt med den enkelte.

Adgangen til utvidet overtid og redusert hviletid for virksomheter med samfunnskritiske funksjoner er ikke videreført, og opphørte 31. mai.

Sist oppdatert: 2. september 2020