Ledige kursplasser Villa Sana

NTF/Sykehjelpsordningen for tannleger har avtale med Villa Sana, Modum bad for medlemmer som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv eller samliv. Det finnes ledige plasser på både parkurs i uke 37 og individualkurs i uke 47.

Parkurs 7. - 10. september
Kurs for opptil seks par, hvorav minst en er tannlege fra mandag til torsdag. Kursene vil handle om samliv, forventninger, vennskap og god kommunikasjon. Målet er at parene skal kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og lære grep som kan forebygge, forbedre kommunikajsonen og løse problemer.

Individualkurs 18. - 20. november
Tredagers kurstilbud for opptil ni tannleger. Undervisningen handler blant annet om livskvalitet, følelsenes fornuft, balansen mellom arbeid, samliv og familie, tannlegerollen, samt konkrete utbrenningsforebyggende tiltak.

Individualkurset var opprinnelig satt opp i uke 12 og var fulltegnet, men måtte flyttes pga koronasitussjonen. Det er derfor blitt satt opp nytt individualkurs i uke 47 (18. - 20. november)

Spørsmål?
Kontakt Modum Bad på tlf 32 74 98 83/32 74 98 80 eller e-post: villasana@modum-bad.no

Søknadsskjema kurs
Last ned søknadsskjema ukeskurs for tannleger Lenke til et annet nettsted.

Utgifter
Alle utgifter i forbindelse med kurs/rådgivning inklusive reiseutgifter dekkes av Den norske tannlegeforening. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Les mer om avtalen med Villa Sana på www.modum-bad.no Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 13. august 2020