Danske Bank innfører nye tiltak mot hvitvasking

Etter en kontroll av det norske Finanstilsynet, implementerer Danske Bank nye, strenge tiltak mot hvitvasking for den norske virksomheten.

“Danske Bank er en internasjonal organisasjon med solide systemer og rutiner, hvor tiltak mot hvitvasking har høyeste prioritet på tvers av landene. De siste årene har vi tatt mange initiativ for å forbedre vår innsats mot økonomisk kriminalitet, men dessverre har vi ikke lyktes helt i å tilpasse oss den nye lovgivningen i Norge. Etter en nylig gjennomgang med Finanstilsynet, arbeider vi med et bredt spekter av nye tiltak og har dedikert betydelige ressurser for å møte alle påpekninger”, sier Trond Mellingsæter, landssjef for den norske virksomheten, i en pressemelding 22. juli.

Les hele pressemeldingen på www.danskebank.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Tiltakene kommer som en følge av kontrollvirksomheten det norske Finanstilsynet Finanstilsynet har foretatt av anti-hvitvaskingsarbeidet i den norske filialen av Danske Bank. Rapporten til Finanstilsynet ble publisert 22. juli.

Sist oppdatert: 4. august 2020